A A A
BAEN

Viza za ulazak u Bosnu i Hercegovinu

SPISAK ZEMALJA ZA ČIJE DRŽAVLJANE NIJE POTREBNA VIZA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
Albanija, Andora, Antigva-Barbuda, Argentina,  Australija, Austrija,  Azerbejdžan, Bahami, Bahrein, Barbados, Belgija, Brazil, Brunej, Bugarska, Crna Gora, Češka Republika, Čile,  Danska, Dominika, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Grenada, Gruzija, Gvatemala, Holandija, Honduras, Hrvatska, Irska, Island, Istočni Timor, Italija, Izrael, Japan, Kanada, Katar, Kipar, Kiribati, Kolumbija, Koreja - Republika, Kostarika, Kuvajt, Letonija, Lihtenštajn, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Makedonija, Malezija, Malta, Malteški viteški red, Maršalska Ostrva, Mauricijus, Meksiko, Mikronezija, Monako, Moldavija, Nikaragva, Novi Zeland, Norveška, Njemačka, Oman, Palau, Panama, Paragvaj, Peru, Poljska, Portugalija, Rumunija, Rusija*, Salvador, Samoa, San Marino, Sejšeli, Singapur, Sjedinjene Američke Države, Slovačka, Slovenija, Solomonska Ostrva, Srbija, Sveta Lucija, Sveta Stolica, Sv. Kristofer i Nevis, Sv. Vinsent i Grenadini, Španija, Švedska, Švajcarska, Tonga, Trinidad-Tobago, Turska, Tuvalu, UK Velike Britanije i Sjeverne Irske, Ukrajina**, Ujedinjeni Arapski Emirati, Urugvaj, Vanuatu, Venecuela.

*do 30 dana u okviru svakih 60 dana, počevši od datuma prvog ulaska, **do 30 dana u okviru perioda od dva mjeseca od datuma prvog ulaska


Nosioci diplomatskih pasoša:
ALŽIR

Nosioci diplomatskih i službenih pasoša:
EGIPAT, INDONEZIJA, IRAN, JORDAN, KAZAHSTAN, KINA, KUBA, MAROKO, MOLDAVIJA, PAKISTAN, SAUDIJSKA ARABIJA, RUSIJA, TUNIS, UKRAJINA

Nosioci pasoša za javne poslove:
KINA

Nosioci pasoša u posebnim upravnim područjima Narodne Republike Kine:
1. Hong Kong, Narodna Republika Kina, 2. Makao, Narodna Republika Kina, 3. Tajvan, Narodna Republika Kina

Nosioci specijalnih/posebnih pasoša:
EGIPAT, MAROKO

Nosioci posebne putne isprave koju izaju UN, odnosno specijalizovane ustanove UN-a (Laissez-Passer).

Državljani članica Evropske Unije, državljani zemalja potpisnica Šengenskog sporazuma, državljani zemalja Albanija, Andora, Crna Gora, Lihtenštajn, Monako, San Marino, Srbija, Sveta Stolica & Švajcarska mogu koristiti ličnu kartu kao putnu ispravu za ulaz, izlaz ili prelz preko teritorije BiH.

Državljani zemalja sa kojima BiH ima vizni režim mogu boraviti do 30 dana u BiH bez vize uz uslov da posjeduju višekratnu ili dozvolu boravka izdatu u zemljama potpisnicama Šengenskog sporazuma, zemljama članicama Evropske unije ili Sjedinjenim Amaričkim Državama. Takve vize trebaju da važe najmanje 30 dana duže od datuma ulaska u našu zemlju.

Nosioci važećih diplomatskih, službenih i običnih pasoša, koji su akreditovani pri Odjeljenju za diplomatski protokol Ministarstva inostranih poslova Bosne i Hercegovine i kojima je izdana posebna iskaznica, ne trebaju vizu za ulazak/tranzit/boravak u Bosni i Hercegovini.

Državljani ostalih zemalja moraju posjedovati vizu za ulazak/tranzit/boravak u BiH.

Detaljnije informacije o viznom režimu

USLOVI ZA DOBIJANE VIZE

Za dobijanje vize za ulazak u BiH, potrebno je lično u Ambasadi BiH predati sljedeće dokumente:
1. Vazeći pasoš (mora imati važnost najmanje 90 dana od datuma isteka vize)
2. Zahtjev za izdavanje vize popunjen i potpisan – bez korekcija
3. Skorašnja pasoška fotografija
4. Važeća viza ili drugi dokument kojim se dokazuje legalan boravak u Norveškoj
5. Dokaz o uplati konzularne takse (originalna uplatnica) na potrebni iznos u NOK prema Tarifi konzularnih taksi racun 6030.05.73897 putem banke, net-banke ili pošte. Na uplatnici obavezno navesti ime podnosioca zahtjeva! U slučaju da vršite giro ili net-bank uplatu obavezno priložite izvod o uplati! Dodati 160,00 NOK ako ispravu šaljemo preporučenom poštom posredstvom Posten Norge u Norvešku, odnosno 200,00 NOK ako ispravu šaljemo preporučenom poštom posredstvom Posten Norge u Republiku Island.

Uz gore navedene dokumente treba dostaviti:

A. Ako putujete poslovno:
- Pismo poslodavca sa navedenim razlogom putovanja u Bosnu i Hercegovinu
- Pozivno pismo (obrazac 4) izdato na zahtjev za ovjeru pozivnog pisma domaćeg ili stranog pravnog lica registrovanog u BiH, ovjereno od strane nadležnog Terenskog centra Ministarstva bezbjednosti BiH. Pismo mora sadržavati detalje o osobi koja se poziva, uključujući broj pasoša kao i izjavu da će izdavalac poziva obezbjediti smještaj, pokriti troškove liječenja, osigurati izdržavanje i podmiriti ostale troškove koji mogu nastati za vrijeme boravka stranca u BiH, troškove stavljanja stranca pod nadzor, dobrovoljnog napuštanja ili prisilnog udaljenja, kao i sve druge troškove izlaska stranca iz BiH.

B. Ako putujete kao turist:
- Vaučer turističke agencije sa detaljima o smještaju i ishrani ili kopija povratne avionske karte
- Kopija bankovnog izvoda - dokaz o dovoljnim sredstvima kojima će biti pokriveni troškovi tokom boravka u Bosni i Hercegovini

C. Ako posjećujete porodicu ili prijatelje:
- Pozivno pismo (obrazac 5) izdato na zahtjev za ovjeru pozivnog pisma državljanina BiH ili stranca kojem je odobren stalni boravak u BiH kojeg namjeravate posjetiti, ovjereno od strane nadležnog Terenskog centra Ministarstva bezbjednosti BiH. Pismo mora sadržavati detalje o davaocu pozivnog pisma, te detalje o osobi koja se poziva, ukljucujući broj pasoša kao i izjavu da će pozivaoc obezbjediti smještaj, pokriti troškove liječenja, osigurati izdržavanje i podmiriti ostale troškove koji mogu nastati za vrijeme boravka stranca u BiH, troškove stavljanja stranca pod nadzor, dobrovoljnog napuštanja ili prisilnog udaljenja, kao i sve druge troškove izlaska stranca iz BiH.

Napomena: Zahtjev treba dostaviti jedan mjesec prije namjeravanog datuma putovanja. Konzularna taksa pokriva samo obradu zahtjeva za izdavanje vize. Obzirom na to, taksa se ne vraća u slučaju ako je zahtjev za izdavanje vize odbijen.

VAŽNO: Na mjestu ulaska u Bosnu i Hercegovinu od stranaca se može zahtijevati da predoče sve relevantne dokumente na osnovu kojih je viza izdata. Samom vizom se ne garantuje ulazak u Bosnu i Hercegovinu!

Nakon ulasku u Bosnu i Hercegovinu stranci su dužni da prijave svoje boravište u roku od 48 časova od trenutka ulaska u zemlju kod terenske kancelarije Službe za poslove sa strancima ili lokalne policije.

Stranac može ući u BiH ako ima važeći pasoš ili drugu identifikacijsku ispravu koju može koristiti za ulazak u BiH, čija je valjanost duža najmanje tri mjeseca od namjeravanog datuma odlaska s teritorije BiH.

Najmanji iznos novčanih sredstava koji je potrebno posjedovati za svaki dan namjeravanog boravka u Bosni i Hercegovini je 150,00 BAM (ili protivvrijednost u stranoj konvertibilnoj valuti).

 

 


Share on your network   |   print