A A A
BAEN

Konzularno odjeljenje

Više informacija u ovoj sekciji možete naći ulaskom na naslove s lijeve strane.


 

Radno vrijeme utorak - petak   10:00 - 14:00 h
Telefon + 47 22 54 09 61

Bankovni račun

Korisnik

6030.05.73897

Embassy of BiH Oslo

IBAN NO1360300573897
SWIFT NDEANOKK
Adresa banke Nordea Bank, P.O.B. 1166 Sentrum, 0107 Oslo, Norway

Share on your network   |   print