A A A
BAEN

Prijava rođenja djeteta radi upisa u matičnu knjigu rođenih

Roditelji, s legalnim boravkom u Kraljevini Norveškoj/Republici Island, trebaju čitko popuniti formular za prijavu rođenja djeteta, te ga dostaviti na adresu Ambasade BiH.

Uz uredno popunjen i potpisan zahtjev za prijavu rođenja (bez prepravki), treba dostaviti sljedeće dokumente:

1. Fotokopije važećih BiH pasoša roditelja,   

2. Višejezični rodni list (Fødselsattest - Extract of the Register of Births), sa ”Apostille” potvrdom od strane Fylkesmannen (u Norveškoj) odnosno Ministarstva inostranih poslova (u Republici Island), ne stariji od šest mjeseci od datuma izdavanja, izdat od strane matičara u mjestu rođenja djeteta; odnosno Fødselsattest za upotrebu u Norveškoj sa ”Apostille” potvrdom od strane Fylkesmannen.

3. Prevod višejezičnog (međunarodnog) rodnog lista ili običnog rodnog lista od strane ovlašćenog sudskog prevodioca ako ne istom ne postoji ispis bilo na srpskom, hrvatskom ili bosanskom jeziku,      

4. Dokaz o prebivalištu oba roditelja ili jednog roditelja u BiH, što može biti bilo ovjerena fotokopija zahtjeva za prijavu - odjavu prebivališta u BiH: formular PBA-1 ili ovjerena fotokopija lične karte koju je izdao nadležni organ nakon 2003. godine, te

5. Dokaz o uplati konzularne takse (originalna uplatnica) na potrebni iznos u NOK prema Cjenovniku konzularnih usluga, na racun 6030.05.73897 putem banke, net-banke ili pošte. Na uplatnici obavezno navesti ime podnosioca zahtjeva! U slučaju da vršite giro ili net-bank uplatu obavezno priložite izvod o uplati! Dodati 160,00 NOK ako ispravu šaljemo preporučenom poštom posredstvom Posten Norge u Norvešku, odnosno 200,00 NOK ako ispravu šaljemo preporučenom poštom posredstvom Posten Norge u Republiku Island.

Share on your network   |   print