A A A
BAEN

Prijava zaključenja braka radi upisa u matičnu knjigu vjenčanih

Supružnici trebaju čitko popuniti formular za prijavu zaključenja  braka i dostaviti ga na adresu Ambasade BiH.

Uz uredno popunjen i potpisan zahtjev za prijavu braka (bez ispravki ili prepravki) treba dostaviti sljedeće dokumente:

1. Fotokopije važećih BiH pasoša oba supružnika;

2. Vjenčani list (Vigselattest**/Marriage Certificate**), ne stariji od šest mjeseci od datuma izdavanja, sa ”Apostille” potvrdom od strane Fylkesmannen (u Norveškoj) odnosno Ministarstva inostranih poslova (u Republici Island), izdat od strane matičara u mjestu zaključenja  braka,

3. Prevod vjenčanog lista od strane ovlašćenog sudskog prevodioca, ako ne istom ne postoji ispis bilo na srpskom, hrvatskom ili bosanskom jeziku,      

4. Dokaz o prebivalištu oba supružnika ili jednog supružnika u BiH, što može biti bilo ovjerena fotokopija zahtjeva za prijavu - odjavu prebivališta u BiH: formular PBA-1 ili ovjerena fotokopija lične karte koju je izdao nadležni organ nakon 2003. godine, te

5. Dokaz o uplati konzularne takse (originalna uplatnica) na potrebni iznos u NOK prema Cjenovniku konzularnih usluga, na racun 6030.05.73897 putem banke, net-banke ili pošte. Na uplatnici obavezno navesti ime podnosioca zahtjeva! U slučaju da vršite giro ili net-bank uplatu obavezno priložite izvod o uplati! Dodati 160,00 NOK ako ispravu šaljemo preporučenom poštom posredstvom Posten Norge u Norvešku, odnosno 200,00 NOK ako ispravu šaljemo preporučenom poštom posredstvom Posten Norge u Republiku Island.

**Napomena: u slučaju da su nevjesta i ženik u BiH upisni u matične knjige rođenih u različitim mjestima potrebno je dostaviti dva primjerka vjenčanog lista

Share on your network   |   print