A A A
BAEN

Određivanje jedinstvenog matičnog broja kad je lice upisano u matičnu knjigu rođenih i u knjigu državljana BiH

Roditelji (ili punoljetna osoba), s legalnim boravkom u Kraljevini Norveškoj/Islandu, trebaju dostaviti sljedeće dokumente:
1. Zahtjev Ambasadi BiH za određivanje JMB - sa adresom u Norveškoj/Islandu
2. Zahtjev za određivanje JMB (JMB-3) čitko i uredno popuniti i potpisti (bez prepravki) - sa adresom u BiH
3. Uvjerenje o državljanstvu BiH, ne starije od šest mjeseci od datuma izdavanja,
4. Izvod iz matične knjige rođenih iz BiH, 
5. Kopije važećih pasoša BiH od oba roditelja (ako je zahtjev za maloljetnu osobu) ili kopija važećeg pasoša BiH (ako je zahtjev za punoljetnu osobu) i
6. dokaz o uplati konzularne takse (originalna uplatnica) na potrebni iznos u NOK prema Cjenovniku konzularnih usluga, na racun 6030.05.73897 putem banke, net-banke ili pošte. Na uplatnici obavezno navesti ime podnosioca zahtjeva! U slučaju da vršite giro ili net-bank uplatu obavezno priložite izvod o uplati! Dodati 160,00 NOK ako ispravu šaljemo preporučenom poštom posredstvom Posten Norge u Norvešku, odnosno 200,00 NOK ako ispravu šaljemo preporučenom poštom posredstvom Posten Norge u Republiku Island.

Nakon što Ambasada BiH od nadležnog lokalnog MUP-a dobije uvjerenje o tome da je JMB određen, isto ćemo bez odlaganja poslati poštom na adresu osobe koja je u Ambasadu BiH dostavila ZAHTJEV ZA ODREĐIVANJE JMB-a (JMB-3).

Kad poštom iz Ambasade BiH dobijete uvjerenje o tome da je lokalni MUP odredio JMB, možete telefonom zakazati termin (datum, sat, minut) za predaju zahtjeva za izdavanje pasoša i akviziciju biometrijskih podataka (otisci prstiju, digitalni potpis, digitalna fotografija) u prostorijama Ambasade BiH.

Share on your network   |   print