A A A
BAEN

Konzularne usluge

Viza za ulazak u BiH

Sprovodnica za umrlo lice

Pasoš/ Putovnica

Nestanak pasoša

Putni list

Ovjera potpisa na ispravi

Ovjera prepisa-fotokopije

Potvrda o boravku

Odricanje od državljanstva BiH

Prijava rođenja

Prijava braka

Prijava smrti

Određivanje JMB

Evidencija JMB

Molbe i podnesci

Konzularne usluge obuhvataju:

- izdavanje putnih isprava (pasoša/putovnica i putnih listova),

- ovjere potpisa na ispravama (npr: izjavama, potvrdama/izjavama o životu, saglasnostima, punomoćjima, nasljedničkim izjavama),

- ovjere prepisa ili fotokopija,

- razmatranje molbi i drugih podnesaka,

- izdavanje potvrda o boravku u inostranstvu,

- oglasavanje pasoša nevažećim,

- izdavanje sprovodnica za prenos posmrtnih ostataka iz Norveške/Islanda u BiH,

- izdavanje tranzitnih sprovodnica za prenos posmrtnih ostataka preko teritorije BiH,

- sastavljanje testamenta/oporuke,

- ovjere potpisa na zahtjevima: za prijem u državljanstvo BiH i za otpust iz drzavljanstva BiH, te na izjavama o odricanju od državljanstva za osobe koje podnesu zahtjev za prijem u državljanstvo države van područja bivse SFRJ,

- izdavanje viza strancima koji trenutno legalno borave u Norveskoj/Islandu, a drzavljani su zemlje za koju se trazi viza za ulazak u Bosnu i Hercegovinu,

- primanje prijava o zakljucenju braka, o rodjenju djece u i o smrti lica radi upisa u maticne knjige,

- primanje zahtjeva za odredjivanje jedinstvenog maticnog broja gradjana (JMB) za drzavljane BiH koji borave u Norveskoj,

- medjunarodnu pravnu pomoc drzavljanima BiH koji borave u Norveskoj.

- posjete državljanima BiH koji su lišeni slobode na njihov izričit zahtjev zahtjev,

- pravnu pomoć i posjete pacijentima na njihov izričit zahtjev, itd.

 

Share on your network   |   print