A A A
BAEN

Verifikacija stare devizne štednje u FBiH

10.08.2011.

Ministarstvo finansija FBiH obavještava lica iz BiH da je izmjenom Uredbe o postupku verifikovanja tražbina i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji BiH ("Sl. novine FBiH" broj 33/06, 66/06, 5/07, 65/07, 7/09 i 46/11) određen novi rok verifikacije stare devizne štednje u periodu od 01.08.2011. godine do 30.10.2011. godine.

Ministarstvo finansija Federacije BiH napominje da se verifikacija može izvršiti i putem ovlašćenog lica (opunomoćenika), uz prilaganje odgovarajućih dokumenata navedenih u Oglasu o procesu verifikacije pojedinačnih tražbina stare devizne štednje u Federaciji BiH odnosno Uputstvu za provođenje postupka verifikacije.

Share on your network   |   print