A A A
BAEN

Verifikacija stare devizne štednje u Brčkom

02.02.2012.

Direkcija za finansije Distrikta Brčko obavještava da je određen novi rok za verifikaciju stare devizne štednje u bivšim filijalama Privredne banke Sarajevo i Jugobanke u Brčkom.

Krajnji rok za verifikaciju je 30.09.2012. godine.

Direkcija napominje da se verifikacija može izvršiti i putem ovlašćenog lica, uz prilaganje odgovarajućih dokumenata navedenih u Pozivu.

Dodatne informacije se mogu dobiti putem:

- telefona broj + 387 49 216 962, Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge Banja Luka, Filijala Brčko

- telefona broj + 387 49 215 667, Direkcija za finansije Distrikta Brčko

- internet stranice Direkcije za finsnsije Distrikta Brčko

Share on your network   |   print