A A A
BAEN

Konzularne takse

Konzularne takse - tarifa

OPIS KONZULARNE USLUGE U AMBASADI BIH

Taksa


NOK

Molbe i drugi podnesci:

60

Putne isprave:

Izdavanje pasoša licima iznad 18 godina života

1200

Izdavanje pasoša licima od 3 do 18 godina života

730

Izdavanje pasoša licima ispod 3 godine života

700

Izdavanje duplikata pasoša licima iznad 18 godina života

2050

Izdavanje pasoša licima iznad 18 godina života u roku kraćem od propisanog (hitni pasoš)

3450

Izdavanje putnog lista

250

Vize izdate u DKP-u BiH:

Jednokratna ulazno-izlazna ili tranzitna viza

300

Višekratna ulazno-izlazna viza do 90 dana

520

Višekratna ulazno-izlazna viza do 90 dana

670

Sastavljanje testamenta u DKP-u BiH:

U prostorijama Ambasade BiH

500

Izvan prostorija Ambasade BiH

1200

Sastavljanje akta o opozivu testamenta ili davanje nasljedničke izjave

250

Ovjera prepisa ili fotokopija:

Za prvu stranu

60

Za svaku daljnju stranu iste isprave

30

Ovjera potpisa na ispravi:

Ovjera potpisa na ispravi

110

Ovjera potpisâ roditeljâ na punomoćju

150

Ovjera potpisa na izjavi sačinjenoj od strane DKP BiH:

Izjava

240

Izjava o priznavanju očinstva

500

Ovjera potpisa na zahtjevu za prijem u državljanstvo BiH:

2800

Ovjera potpisa na izjavi o odricanju od državljanstva BiH:

2300

Preuzimanje rješenja o prihvatanju izjave o odricanju od državljanstva BiH:

3750

Uvjerenja, razne potvrde, izvodi iz matičnih knjiga, sprovodnice za prenos posmrtnih ostataka:

240

Određivanje jedinstvenog matičnog broja (JMB):

130

Prijava rođenja, prijava braka:

60

Prijava smrti:

60

Važnost: od 01. januara 2017. godine

Konzularne taksa se iz Norveške plaća na potrebni iznos u NOK na račun 6030.05.73897 putem banke, net-banke ili pošte - primalac: Embassy of Bosnia and Herzegovina. Na uplatnici obavezno navesti ime podnosioca zahtjeva! U slučaju da vršite giro ili net-bank uplatu obavezno priložite izvod o uplati!

Ako se uplata vrši iz Republike Island potrebno je koristiti

IBAN NO1360300573897, Nordea Bank Norge, P.O.B. 1166 Sentrum, 0107 Oslo, Norway

Uplate iz Islanda - provizija na ime bankarskih usluga se plaća kako u Islandu, tako i u Norveškoj

Na potrebni iznos treba dodati 160,00 NOK ako ispravu šaljemo preporučenom poštom posredstvom Posten Norge u Norvešku, odnosno 200,00 NOK ako ispravu šaljemo preporučenom poštom posredstvom Posten Norge u Republiku Island.


Share on your network   |   print