A A A
BAEN

Nema glasanja za lokalne izbore 2012. u DKP-u

08.08.2012.

Obavještavamo državljane BiH da je Centralna izborna komisija 03.08.2012. godine donijela odluku da neće organizovati glasanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH u inostranstvu za Loklane izbore 07. oktobra 2012. godine.

Naime, nakon isteka roka za registrovanje birača, ni u jednom DKP-u BiH za koje je bilo planirano organizovanje glasanja, nije se prijavio dovoljan broj birača za glasanje, pa tako ni u DKP-u Oslo, te je Centralna izborna komisija donijela gornju odluku.

Share on your network   |   print