A A A
BAEN

Najčešće postavljana pitanja

 

1. Zašto je višejezični izvod iz knjige rođenih izdat u Norveškoj potrebno snabdjeti “Apostille” potvrdom radi korišćenja u BiH, odnosno zašto višejezični izvodi iz matičnih knjiga iz BiH moraju imati “Apostille” potvrdu da bi se mogli koristiti u Norveškoj?

Norveška nije članica Bečke konvencije, potpisane 8. septembra 1976. godine, koja se odnosi na izdavanje višejezičnih izvoda iz matičnih knjiga. Zbog toga je nužno i višejezični izvod iz knjige rođenih, kao i izvod iz knjige rođenih, vjenčanih i umrlih, izdat u Norveškoj snabdjeti sa “Apostille” potvrdom (kod Fylkesmannen) radi korišćenja u BiH. Posljedično i višejezični izvodi iz matičnih knjiga iz BiH moraju nositi “Apostille” potvrdu (sa prvostepenog suda) radi korišćenja u Norveškoj.

 

2. Zašto je za maloljetno dijete potrebno dostaviti izvod iz matične knjige rođenih u svrhu izdavanja pasoša?

Prema Zakonu o putnim ispravama zahtjev za izdavanje putne isprave maloljetnoj osobi podnosi jedan od roditelja, uz saglasnost drugog roditelja. Budući da se jedino na osnovu rodnog lista može utvrditi ko su roditelji maloljetne osobe, uz zahtjev za izdavanje pasoša neophodno je priložiti rodni list djeteta.

 

3. Kako se vrši ovjeravanje potpisa na ispravi?

Prilikom ovjere potpisa na bilo kakvoj ispravi (punomoć, saglasnost, izjava, kućna lista, izjava/potvrda o životu, nasljednička izjava) prethodno se utvrđuje identitet potpisnika na osnovu važećeg pasoša/putovnice ili lične karte / vozačke dozvole Bosne i Hercegovine, a potom osoba potpisuje takvu ispravu i deponuje svoj potpis u Knjizi ovjere potpisa, kad se prilaže i dokaz o uplati konzularne takse. Kad se vrši ovjera potpisa na izjavi o odricanju od državljanstva BiH nužno je priložiti važeći pasoš BiH!4. Kako se dobija potvrda o boravku u Norveškoj/Islandu?

Potvrda o boravku u Norveskoj/Islandu se izdaje u svrhu: regulisanja isplate penzije, podnosenja zahtjeva za penzionisanje i ostvarivanja prava na carinske povlastice. Za potvrde u vezi regulisanja isplate penzije, podnosenja zahtjeva za penzionisanje, treba dostaviti sljedece dokumente:
• kopiju 2. i 3. stranice  vazeceg pasosa/putovnice BiH,
• dokaz o datumu ulaska u Norvesku/Island,
• kopiju dokaza o legalnom boravku u Norveskoj/Islandu
• dokaz dokaz o uplati konzularne takse

Za potvrdu o boravku u svrhu ostvarivanja prava na carinske povlastice prilikom definitivnog povratka osoba (koje je boravilo u inostranstvu u neprekidnom trajanju od najmanje 12 mjeseci, odnosno najmanje 12 mjeseci s pekidima u vremenskom periodu od 4 godine) u Bosnu i Hercegovinu potrebno je dostaviti sljedece dokumente:
• kopiju 2. i 3. stranice  vazeceg pasosa/putovnice BiH,
• dokaz o datumu ulaska u Norvesku/Island,
• kopiju dokaza o legalnom boravku u Norveskoj/Islandu
• dokaz iz kog je vidljivo da se porodica zaista vraca u BiH. Robe oslobodjene placanja carine su: licna imovina, licni prtljag i robe nekomercijalnog karaktera (iskljucivo namijenjene za licnu upotrebu clanova porodice ili za poklone), koje u posjedu povratnika duze od sest mjeseci.
• dokaz dokaz o uplati konzularne takse5. Da li je ispravu izdatu u Norveškoj/Islandu moguće snabdjeti “Apostille” potvrdom?

Norveška i Island su zemlje potpisnice Haške konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava od 05.  okotobra 1961. godine, prema kojoj zemlje potpisnice, među kojima je i Bosna i Hercegovina, vrše snabdjevanje isprava “Apostille”  potvrdom, kad se one koriste u inostranstvu. Dakle, isprave izdate u Norveškoj i Islandu moguće je snabdjeti “Apostille” potvrdom. Isto se u Kraljevini Norveškoj vrši kod Načelnika sreza (Fylkesmannen), a u Republici Island kod Ministarstva inostranih poslova (Ministry for Foreign Affairs).

 

6. Šta je potrebno učiniti da bi isprave izdate u BiH bile važeće za upotrebu u Norveškoj/Islandu?

Bosna i Hercegovina, Norveška i Island su zemlje potpisnice Haške konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava od 05.  okotobra 1961. godine, prema kojoj zemlje potpisnice vrše snabdjevanje isprava “Apostille”  potvrdom, kad se iste koriste u inostranstvu. Isprave izdate u BiH treba snabdjeti “Apostille” potvrdom kod nadležnog prvostepenog suda u BiH, nakon čega se vrši prevod kod ovlašćenog sudskog prevodioca. Nakon toga su isprave, sa pratećim prevodom, važeće za upotrebu u Norveškoj/Islandu.7. Kako je zakonom regulisano služenje vojske?

Od 01. januara 2006. godine u Bosni i Hercegovini postoji samo profesionalna vojska. Vise informacija može se naći na internet stranici Ministarstva odbrane BiH.

 

8. Kakva ću prava imati po pitanju nekretnina koje se nalaze u BiH, kad se odreknem od državljanstva BiH, radi prijema u državljanstvo Norveške?

Po principu reciprociteta nekretnine ostaju u vlasništvu, izuzev onih nekretnina koje se nalaze u područjima pod zaštitom.

 

9. Desio se gubitak lične karte i vozačke dozvole BiH u inostranstvu. Kako mogu prijaviti nestanak ovih dokumenata i gdje?

Gubitak odnosnih dokumenata se može prijaviti lično kod nadležnog lokalnog MUP-a prema mjestu prebivališta u Bosni i Hercegovini.

 

10. Da li će i kad organi Norveške početi sa priznavanjem vozačkih dozvla iz BiH?

Bosna i Hercegovina je posredstvom Ambasade BiH u Norveškoj 2016. godine pokrenula inicijativu kod norveških organa za priznavanje vozačkih dozvola izdatih od strane nadležnih organa u BiH. Postupak je još u toku.

 

11. Koje sporazume su potpisale i ratifikovale KN i BiH?

Između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Norveške su, između ostalih, na snazi sljedeći sporazumi:

Sporazum između Savjeta ministara BiH i Vlade Kraljevine Norveške o readmisiji vlastitih državljana i državljanja trećih zemalja potpisan u oslu 30.06.2005. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine   bih 28.11.2005. godine i ratifikacije Predsjedništva BiH 28.12.2005. godine (”Službeni glasnik BiH” - dodatak 1/06)

Sporazum između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Norveške o finansiranju projekata u korist pravosuđa i/ili sudova i tužilaštava u bosni i hercegovini potpisan u sarajevu 19.06.2007. godine u Beču, ratifikovalo Predsjedništvo BiH 25.09.2007. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 24.09.2007. godine (”Službeni glasnik BiH” - dodatak 10/07)

Multilateralni sporazum između Evropske zajednice i njenih zemalja članica, Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Eepublike Bugarske, Republike Hrvatske, bivše jugoslovenske Republike Makedonije, Republike Island, Republike Crne Gore, Kraljevine Norveške, Rumunije, Republike Srbije i privremene administrativne misije Ujedinjenih nacija na Kosovu o uspostavljanju evropske zajedničke vazduhoplovne oblasti (ECAA) potpisan u Luksemburgu 09.06.2006. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 19.07.2007. godine  po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH 30.03.2007. godine (”Službeni glasnik BiH” - dodatak 10/07)

Sporazum između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Norveške o olakšicama kod izdavanja viza potpisan u sarajevu 22. jula 2008. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 26. novembra 2008. godine po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine  BiH 27. oktobra 2008. godine (”Službeni glasnik BiH” - dodatak 12/08)

Nota sporazum između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Norveške o reviziji sukcesije bilateralnih sporazuma između bivše SFR Jugoslavije i Kraljevine Norveške od 20. oktobra 2006. godine ratifikovalo Predsjedništvo BiH 11. februara 2009. godine, po dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine  BiH  29. januara 2009. godine (”Službeni glasnik BiH” - dodatak 2/09)

Share on your network   |   print