Seminar o praktičnim i pravnim aspektima dječije zaštite u Norveškoj

Ambasada Bosne i Hercegovine organizuje Seminar o praktičnim i pravnim aspektima dječije zaštite u Norveškoj, sa posebnim osvrtom na slučajeve u kojima su državljani Bosne i Hercegovine bili u kontaktu sa Ambasadom. 

Seminar je namijenjen za omladinu i mlade roditelje, sa naglaskom na izazove i moguće ishode prilikom djelovanja Službe za dječiju zaštitu (Barnevernet). 
 
Svoja izlaganja će imati:

- Dr. Nedim Makarević, ambasador
- Mladen Prodan, konzularni službenik
- Sibila Gujić-Bašić, stručni savjetnik iz Bufetat, Region Øst
- Marijana Lozić, advokatica iz Matrix Advokater 
- Zvonimir Vojtulek, političar, sveštenik metodističke crkve i sudski prevodilac 

Seminar će biti održan u prostorijama Ambasade Bosne i Hercegovine, na adresi Drammensveien 105, 0273 Oslo, u četvrtak 27. februara 2020. godine u vremenu od 19:00 do 20:30 h.