A A A
BAEN

Ovjera potpisa na ispravi

Prilikom ovjere potpisa na ispravi (punomoć, saglasnost za pasoš maloljetnog lica, saglasnost za samostalno putovanje maloljetnog lica, izjava, potvrda o životukućna lista, nasljednička izjava) prethodno se utvrđuje identitet potpisnika na osnovu važećeg pasoša / važeće lične karte Bosne i Hercegovine ili važeće vozačke dozvole BiH, a potom lice potpisuje takvu ispravu ispred ovlašćenog službenika Ambasade BiH i deponuje svoj potpis u knjizi za ovjeru potpisa.  

Dokumenti potrebni za ovjeru potpisa na ispravi:
1. Uredno popunjena i potpisana isprava /bez prepravki/;
2. Predočenje važećeg pasoša BiH, važeće lične karte BiH ili važeće vozačke dozvole BiH;
3. Dokaz o uplati konzularne takse (originalna uplatnica) na potrebni iznos u NOK prema Tarifi konzularnih taksi, na račun 6030.05.73897 putem banke, net-banke ili pošte. Za ovjeru svakog potpisa na ispravi plaća se konzularna taksa prema Cjenovniku. Na uplatnici obavezno navesti ime podnosioca zahtjeva! 

Obzirom da su Norveška i Island potpisnici Haške konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava od 05. oktobra 1961. godine, prema kojoj se na isprave koje se koriste u inostranstvu stavlja “Apostille” potvrda, to je istu moguće dobiti u Norveškoj/Islandu. Osobe koje ne posjeduju važeći pasoš Bosne i Hercegovine, odnosno važeću ličnu kartu / vozačku dozvolu BiH ili nisu u mogućnosti doći lično u Ambasadu BiH, ovjeru potpisa na ispravi mogu izvršiti kod javnog bilježnika (Notarius Publicus/Notary Public), nakon čega se isprava mora snabdjeti sa “Apostille” potvrdom - da bi bila važeća za upotrebu u Bosni i Hercegovini.

“Apostille” potvrda u Kraljevini Norveškoj se dobija kod Načelnika sreza (Fylkesmannen), a u Republici Island kod Ministarstva inostranih poslova (Ministry for Foreign Affairs).

 

 

 

 

Share on your network   |   print