A A A
BAEN

Prijava za evidenciju jedinstvenog matičnog broja (JMB) u svrhu podnošenja zahtjeva za izdavanje pasoša

Jedinstveni matični broj (JMB) je evidentiran u Bazu civilnog registra onim državljanima BiH, koji posjeduju ličnu kartu izdatu 2003. godine ili kasnije; odnosno maloljetnim državljanima BiH, koji su upisani u matičnu knjigu rođenih/knjigu državljana, odnosno imaju prijavljeno prebivalište ili su prijavljeni u evidenciju 2003. godine ili kasnije, kao i osobama koje su dobile uvjerenje Ambasade BiH o tome da im je nadležni MUP evidentirao njihov JMB.  

Državljani BiH koji nemaju evidentiran JMB ne mogu podnijeti zahtjev za novi (biometrijski) pasoš.
Za maloljetne osobe zahtjev se može predati samo ako su JMB od oba roditelja u evidenciji.

U svrhu evidencije JMB-a potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:
1. Zahtjev Ambasadi BiH za evidenciju JMB - sa adresom u Norveškoj/Islandu
2. Prijava za evidenciju JMB (JMB-7), čitko i uredno popuniti i potpisti (bez prepravki) - sa adresom u BiH
3. uvjerenje o državljanstvu BiH, ne starije od šest mjeseci od datuma izdavanja, sa imenom i prezimenom kojim se osoba legitimiše,  
4. izvod iz matične knjige rođenih iz BiH za upotrebu u zemlji (trajni), sa imenom i prezimenom kojim se osoba legitimiše,  
5. kopije (druge i treće stranice) važećih pasoša BiH od oba roditelja, ako se podnosi prijava za osobu ispod 18 godina života
6. dokaz o uplati konzularne takse (originalna uplatnica) na potrebni iznos u NOK prema Tarifi onzularnih taksi, na racun 6030.05.73897 putem banke, net-banke ili pošte. Na uplatnici obavezno navesti ime podnosioca zahtjeva! U slučaju da vršite giro ili net-bank uplatu obavezno priložite izvod o uplati! Dodati 160,00 NOK ako ispravu šaljemo preporučenom poštom posredstvom Posten Norge u Norvešku, odnosno 200,00 NOK ako ispravu šaljemo preporučenom poštom posredstvom Posten Norge u Republiku Island.


NAPOMENA: U formular PRIJAVA ZA EVIDENCIJU JMB-a (JMB-7) upisati podatke iz BiH, a ako osoba nema prijavljeno prebivalište u BiH, onda upisuje podatke o posljednjem poznatom prebivalištu u BiH (poštanski broj, mjesto, adresa, entitet, kanton)

Potrebne dokumente dostaviti bilo poštom ili lično u Ambasadu BiH radi evidencije JMB.

Ako roditelj/roditelji osobe ispod 18 godina života nema/ju evidentiran JMB onda je potrebno da i roditelj/roditelji podnesu Prijavu za evidenciju JMB, zajedno sa Prijavom za evidenciju JMB maloljetne osobe/a, bez obzira što posjeduje/posjeduju vežeći pasoš BiH.

Nakon što Ambasada BiH od nadležnog lokalnog MUP-a dobije uvjerenje o tome da je JMB evidentiran, isto ćemo bez odlaganja poslati poštom na adresu osobe koja je u Ambasadu BiH dostavila PRIJAVU ZA EVIDENCIJU JMB-a (JMB-7).

Kad stranka poštom iz Ambasade BiH dobije uvjerenje o tome da je lokalni MUP evidentiro JMB, onda se može telefonom zakazati termin (datum, sat, minut) za predaju zahtjeva za izdavanje pasoša i akviziciju biometrijskih podataka (otisci prstiju, digitalni potpis, digitalna fotografija) u prostorijama Ambasade BiH.

 

 

Share on your network   |   print