Državljani BiH koji su u potrebi da putuju iz Norveške/Islanda u BiH trebaju imati pasoš BiH sa važnošću najmanje još tri mjeseca pri prelasku granice i boravišnu dozvolu (kartica). Za povratak u Norvešku/Island kontaktirajte graničnu policiju radi saznanja o tome kakve su mjere na snazi po pitanju virusa corona.  

Prije kupovine avionske karte uputno je kontaktirati granične policije onih zemalja kroz koje se putuje, jer oni imaju ažurne informacije vezane za granične kontrole. Za prelazak granice BiH kontaktira se Granična policija BiH.

Odlukom Savjeta ministara o dodatnim uslovima za ulazak stranaca u BiH omogućavase  ulazak i boravak državljanima zemalja članica Evropske Unije i zemalja članica Šengenskog sporazuma, kao i strancima koji posjeduju višekratnu šengensku vizu ili vizu zemalja Evropske unije ili odgovarajuću dozvolu boravka u zemljama Evropske unije i šengenskog sporazuma, pod uslovom da posjeduju jedan od sljedećih dokumenarta:

- dokaz o negativnom testu na virus SARS-Kov-2, ne starijem od 48 sati od trenutka ulaska u BiH,

- dokaz o primljenoj drugoj dozi vakcine,

- dokaz o preležanoj koroni u posljednjih šest mjeseci ili

dokaz o posjedovanju negativnog brzog antigenskog testa.

Pasoš mora biti važeći najmanje još tri mjeseca pri prelasku granice. Od Odluke su izuzeti državljani Hrvatske, Srbije i Crne Gore.  

Državljani BiH koji su u potrebi da putuju u Norvešku bez boravišne dozvole mogu posjećivati osobe koje su državljani Norveške, kao i državljane BiH sa legalnim boravkom u Norveškoj, ako ispunjavaju zahtijevane norme propisane od nadležnih organa Norveške. Informacije u vezi uslova za ovakva putovanja su dostupne kod Granične policije Norveške (tel 02800), Direktorata za imigracije Norveške (IDI), odnosno Vlade Kraljevine Norveške