Osnovne informacije

Glavni grad:

Sarajevo

Površina:

51.209 km²

Stanovništvo:

Ukupno 3.531.159 (popis 2013. godine) - Bošnjaci 1.769.592; Srbi 1.086.733; Hrvati 544.780; nisu se izjasnili 27.055; ostali 96.539; bez odgovora 6.460

Najniža tačka:

grad Neum, 0 m

Najviša tačka:

Maglić, 2386 m

Obalna linija:

21,2 km

Narodi:

Bošnjaci, Srbi, Hrvati, ostali

Službeni jezici:

bosanski, srpski i hrvatski

Reljef:

Vrlo brdovita zemlja sa Dinaridima, koji dominiraju krajolikom. Najviši vrh, Maglić, penje se do 2,386 m. Guste šume pokrivaju gotovo 50% površine. Na sjeveru, duž doline rijeke Save, protežu se plodne doline. Država ima oko 21 km obale na jugozapadu i time osiguran pristup Jadranskom moru

Klima:

Zime mogu biti vrlo hladne sa puno snijega, posebno u brdima i planinama. Ljeta su uglavnom topla i ugodna, povremeno vruća. Niske temperature na većim nadmorskim visinama

Latituda/longituda:

44˚16'30'' Sjever, 42˚33'00'' Jug, 44˚03'00'' Istok, 44˚49'30'' Zapad

Vremenska zona:

CET (GMT + 1 hour)

Internet domena:

.ba

Međ. telefonski kod:

+387

 

Bosna i Hercegovina se nalazi u središnjem dijelu Balkanskog poluotoka. Na sjeveru, zapadu i jugozapadu graniči sa Hrvatskom, a na istoku i jugu sa državama Srbijom i Crnom Gorom. Bosna i Hercegovina ima mali izlaz na more u dužini od oko 21 km obalne linije kod Neuma.

Bosna i Hercegovina se administrativno dijeli na Federaciju Bosne i Hercegovine (51%), Republiku Srpsku (49%) i
Brčko distrikt Bosne i Hercegovine.