Konzularne takse

Opis konzularne usluge u ambasadi BiH

Taksa 
(NOK)

Molbe i drugi podnesci:

60

Pasoši:

Izdavanje pasoša licima iznad 18 godina života

1300

Izdavanje pasoša licima od 3 do 18 godina života

800

Izdavanje pasoša licima ispod 3 godine života

730

Izdavanje duplikata pasoša licima iznad 18 godina života

2200

Izdavanje duplikata pasoša licima od 3 do 18 godina života

1230

Izdavanje duplikata pasoša licima ispod 3 godine života

1160

Izdavanje pasoša licima iznad 18 godina života u roku kraćem od propisanog

3780

Izdavanje pasoša licima od 3 do 18 godina života u roku kraćem od propisanog

3730

Izdavanje pasoša licima ispod 3 godine života u roku kraćem od propisanog

3680

Izdavanje putnog lista

270

Vize koje izdaju DKP-i BiH:

Jednokratna ulazno-izlazna ili tranzitna viza

310

Višekratna ulazno-izlazna viza do 90 dana

570

Višekratna ulazno-izlazna viza do 90 dana

720

Sastavljanje testamenta u DKP-u BiH:

U prostorijama Ambasade BiH

520

Izvan prostorija Ambasade BiH

1280

Sastavljanje akta o opozivu testamenta ili davanje nasljedničke izjave

270

Ovjera prepisa ili fotokopija:

Za prvu stranu

60

Za svaku daljnju stranu iste isprave

30

Ovjera potpisa na ispravi:

Ovjera potpisa na ispravi

110

Ovjera potpisa roditelja na punomoćju

160

Ovjera potpisa na izjavi sačinjenoj od strane DKP-a BiH:

Izjava

260

Izjava o priznavanju očinstva

520

Ovjera potpisa na zahtjevu za prijem u državljanstvo BiH:

3100

Ovjera potpisa na izjavi o odricanu od državljanstva BiH:

2500

Rješenje o prihvatanju izjave o odricanu od državljanstva BiH:

4100

Uvjerenja, razne potvrde, izvodi i MK ili sprovodnica za prenos posmrtnih ostataka umrlog lica:

260

Određivanje jedinstvenog matičnog broja (JMB):

130

Prijava rođenja, prijava braka:

60

Prijava smrti:

60

 

Na snazi od 01. januara 2019 godine.

 

Konzularne taksa se iz Norveške plaća na potrebni iznos u NOK na račun 6030.05.73897 Embassy of Bosnia and Herzegovina. Na uplatnici navesti ime podnosioca zahtjeva! U slučaju da se vrši giro ili net-bank uplatu obavezno priložiti izvod o uplati!

Ako se uplata vrši iz Republike Island potrebno je koristiti

IBAN NO1360300573897, Nordea Bank Norge, P.O.B. 1166 Sentrum, 0107 Oslo, Norway

Uplate iz Islanda - provizija na ime bankarskih usluga se plaća kako u Islandu, tako i u Norveškoj

Na potrebni iznos treba dodati 180,00 NOK ako se isprava šalje preporučenom poštom posredstvom Posten Norge u Norvešku, odnosno 210,00 NOK ako se isprava šalje preporučenom poštom posredstvom Posten Norge u Republiku Island.