Konzularne takse

Opis konzularne usluge u ambasadi BiH

Taksa 
(NOK)

Molbe i drugi podnesci:

70

Pasoši:

Izdavanje pasoša licima iznad 18 godina života

1400

Izdavanje pasoša licima od 3 do 18 godina života

860

Izdavanje pasoša licima ispod 3 godine života

800

Izdavanje duplikata pasoša licima iznad 18 godina života

2400

Izdavanje duplikata pasoša licima od 3 do 18 godina života

1330

Izdavanje duplikata pasoša licima ispod 3 godine života

1260

Izdavanje pasoša licima iznad 18 godina života u roku kraćem od propisanog

4100

Izdavanje pasoša licima od 3 do 18 godina života u roku kraćem od propisanog

4050

Izdavanje pasoša licima ispod 3 godine života u roku kraćem od propisanog

4000

Izdavanje putnog lista

300

Vize koje izdaju DKP-i BiH:

Jednokratna ulazno-izlazna ili tranzitna viza

350

Višekratna ulazno-izlazna viza do 90 dana

630

Višekratna ulazno-izlazna viza do 90 dana

780

Sastavljanje testamenta u DKP-u BiH:

U prostorijama Ambasade BiH

570

Izvan prostorija Ambasade BiH

1390

Sastavljanje akta o opozivu testamenta ili davanje nasljedničke izjave

290

Ovjera prepisa ili fotokopija:

Za prvu stranu

70

Za svaku daljnju stranu iste isprave

35

Ovjera potpisa na ispravi:

Ovjera potpisa na ispravi

130

Ovjera potpisa roditelja na punomoćju

180

Ovjera potpisa na izjavi sačinjenoj od strane DKP-a BiH:

Izjava

290

Izjava o priznavanju očinstva

570

Ovjera potpisa na zahtjevu za prijem u državljanstvo BiH:

3320

Ovjera potpisa na izjavi o odricanu od državljanstva BiH:

2700

Rješenje o prihvatanju izjave o odricanu od državljanstva BiH:

4450

Uvjerenja, razne potvrde, izvodi i MK ili sprovodnica za prenos posmrtnih ostataka umrlog lica:

290

Određivanje jedinstvenog matičnog broja (JMB):

150

Prijava rođenja, prijava braka:

70

Prijava smrti:

70

 

Na snazi od 01. aprila 2022. godine

 

Konzularne taksa se iz Norveške plaća na potrebni iznos u NOK na račun 6030.05.73897 Embassy of Bosnia and Herzegovina. Na uplatnici navesti ime podnosioca zahtjeva! U slučaju da se vrši giro ili net-bank uplatu obavezno priložiti izvod o uplati!

Ako se uplata vrši iz Republike Island potrebno je koristiti

IBAN NO1360300573897, Nordea Bank Norge, P.O.B. 1166 Sentrum, 0107 Oslo, Norway

Uplate iz Islanda - provizija na ime bankarskih usluga se plaća kako u Islandu, tako i u Norveškoj

Na potrebni iznos treba dodati 200,00 NOK ako se isprava šalje preporučenom poštom posredstvom Posten Norge u Norvešku, odnosno 250,00 NOK ako se isprava šalje preporučenom poštom posredstvom Posten Norge u Republiku Island.