Konzularne takse

OPIS KONZULARNE USLUGE U AMBASADI BIH

Taksa

 

NOK

Molbe i drugi podnesci

60

Pasoši:

Izdavanje pasoša licima iznad 7 godina života

1100

Izdavanje duplikata pasoša licima iznad 7 godina života

1950

Izdavanje pasoša licima ispod 7 godina života

700

Izdavanje duplikata pasoša licima iznad 7 godina života

1080

Izdavanje pasoša u roku kraćem od propisanog

3600

Izdavanje putnog lista

70

Vize izdate u Ambasadi BiH:

Jednokratna ulazno-izlazna ili tranzitna viza

280

Višekratna ulazno-izlazna viza do 90 dana

520

Višekratna ulazno-izlazna viza do 90 dana

650

Sastavljanje testamenta u Ambasadi BiH:

U prostorijama Ambasade BiH

460

Izvan prostorija Ambasade BiH

1150

Sastavljanje akta o opozivu testamenta ili nasljedničke izjave

230

Ovjera prepisa ili fotokopija:

Za prvu stranu

60

Za svaku daljnju stranu iste isprave

30

Ovjera potpisa na ispravi:

Ovjera potpisa na ispravi

100

Ovjera potpisa roditelja na punomoćju

150

Ovjera potpisa na izjavi sačinjenoj od strane Ambasade BiH:

Izjava

230

Izjava o priznavanju očinstva

460

Ovjera potpisa na zahtjevu za prijem u državljanstvo BiH:

2750

Ovjera potpisa na izjavi o odricanju od državljanstva BiH:

2200

Preuzimanje rješenja o prestanku državljanstva BiH:

3650

Uvjerenja, razne potvrde, izvodi iz MK, sprovodnice za prenos posmrtnih ostataka,…

230

Određivanje jedinstvenog matičnog broja (JMB):

120

Prijava rođenja:

2220

Prijava braka; prijava smrti:

60

Konzularne taksa se iz Norveške plaća na potrebni iznos u NOK na račun 6030.05.73897 Embassy of Bosnia and Herzegovina. Na uplatnici obavezno navesti ime podnosioca zahtjeva! U slučaju da vršite giro ili net-bank uplatu obavezno priložite izvod o uplati!

Ako se uplata vrši iz Republike Island potrebno je koristiti

IBAN NO1360300573897, Nordea Bank Norge, P.O.B. 1166 Sentrum, 0107 Oslo, Norway

Uplate iz Islanda - provizija na ime bankarskih usluga se plaća kako u Islandu, tako i u Norveškoj

Na potrebni iznos treba dodati 130,00 NOK ako ispravu šaljemo preporučenom poštom posredstvom Posten Norge u Norvešku, odnosno 170,00 NOK ako ispravu šaljemo preporučenom poštom posredstvom Posten Norge u Republiku Island.