The Government of the Federation of Bosnia and Herzegovina has announced for the Public competition for the concession award for exploration and exploitation of hydrocarbons onshore in the Federation of Bosnia and Herzegovina. The deadline is 27 May 2020.

Documentation of the conditions and manner of participation in the Public competition for the concession award for exploration and exploitation of hydrocarbons onshore in the Federation of Bosnia and Herzegovina is published on the websites
 
 
 
 

Ambasada Bosne i Hercegovine organizuje Seminar o praktičnim i pravnim aspektima dječije zaštite u Norveškoj, sa posebnim osvrtom na slučajeve u kojima su državljani Bosne i Hercegovine bili u kontaktu sa Ambasadom. 

Seminar je namijenjen za omladinu i mlade roditelje, sa naglaskom na izazove i moguće ishode prilikom djelovanja Službe za dječiju zaštitu (Barnevernet). 
 
Svoja izlaganja će imati:

- Dr. Nedim Makarević, ambasador
- Mladen Prodan, konzularni službenik
- Sibila Gujić-Bašić, stručni savjetnik iz Bufetat, Region Øst
- Marijana Lozić, advokatica iz Matrix Advokater 
- Zvonimir Vojtulek, političar, sveštenik metodističke crkve i sudski prevodilac 

Seminar će biti održan u prostorijama Ambasade Bosne i Hercegovine, na adresi Drammensveien 105, 0273 Oslo, u četvrtak 27. februara 2020. godine u vremenu od 19:00 do 20:30 h.