Državljani BiH koji su u potrebi da putuju iz Norveške/Islanda u BiH trebaju imati važeći pasoš BiH i boravišna dozvola (kartica) se moraju posjedovati. Za povratak u Norvešku/Island kontaktirajte graničnu policiju radi saznanja o tome kakve su mjere na snazi po pitanju virusa corona.  

Prije kupovine avionske karte uputno je kontaktirati granične policije onih zemalja kroz koje se putuje, jer oni imaju ažurne informacije vezane za granične kontrole. Za prelazak granice BiH kontaktira se Granična policija BiH.

Savjet ministara BiH je donio Odluku o dopuni Odluke o propisivanju dodatnih uslova za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu - na snazi od 16.07.2020. godine. Odlukom se omogućava ulazak i boravak državljanima zemalja članica Evropske Unije i zemalja članica Šengenskog sporazuma, kao i strancima koji posjeduju višekratnu šengensku vizu ili vizu zemalja Evropske unije ili odgovarajuću dozvolu boravka u zemljama Evropske unije i šengenskog sporazuma, pod uslovom da posjeduju dokaz o negativnom testu na virus SARS-Kov-2, ne starijem od 48 sati od trenutka ulaska u BiH. Državljani ovih zemalja su u obavezi da se pridržavaju i poštuju uputstva i naredbe nadležnih organa BiH (epidemioloških i zdravstvenih). Od Odluke su izuzeti državljani Hrvatske, Srbije i Crne Gore.

Državljani BiH koji su u potrebi da putuju u Norvešku bez boravišne dozvole mogu od 15.07.2020. godine posjećivati bračne partnere, roditelje, djecu, kao i mladiće-djevojke s kojima su u emotivnoj vezi. Informacije u vezi uslova za ovakva putovanja su dostupne kod Granične policije Norveške i Direktorata za imigracije Norveške (IDI).