Pomoć u procesu registracije za izbore

Ambasada Bosne i Hercegovine planira organizirati pomoć prilikom registracije glasača za predstojeće opće izbore 2022. godine.

Svi državljani Bosne i Hercegovine, kojima je potrebna pomoć, mogu doći u prostorije Ambasade BiH u nekom od termina: 

Subota 21.05.2022.                             12:00 - 14:00 h

Nedjelja 22.05.2022.                           12:00 - 14:00 h

Subota 28.05.2022.                             12:00 - 14:00 h

Nedjelja 29.05.2022.                           12:00 - 14:00 h

Subota 04.06.2022.                             12:00 - 14:00 h

Nedjelja 05.06.2022.                           12:00 - 14:00 h

U slučaju potrebe Amasada BiH će nastaviti sa ovim aktivnostima i nakon 5. juna 2022. godine.

Da biste pristupili registraciji potrebno je da ponesete sa sobom sljedeće dokumente:

Kategorija 1. (glasali ste prije, uvršteni ste u Centralni birački spisak)

  • Jedan od važećih BiH dokumenta: vozačka dozvola; lična karta; pasoš
  • Dokaz o tačnoj adresi stanovanja u Norveškoj - Bostedsattest. Validan je također i Attest for skatt og merverdiavgift, koji možete elektronski dobiti preko stranice altinn innboks

Kategorija 2. (nemate BiH dokumente, u statusu ste izbjegle osobe)

  • Važeći norveški indentifikacioni dokument: pasoš, ID kort, vozačka dozvola
  • Uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine. Osoblje Ambasade vam može pomoći kako da dobijete uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine
  • Dokaz o tačnoj adresi stanovanja u Norveškoj - Bostedsattest. Validan je također i Attest for skatt og merverdiavgift, koji možete elektronski dobiti preko stranice altinn innboks

Za registraciju morate imati ličnu e-mail adresu.

Ako ne možete napraviti e-mail adresu ili naručiti elektronski bostedsattest, ponesite bank ID brikke za pristup na Altinn.no i osoblje u Ambasadi BiH će vam pomoći.